Als commerciële organisatie heb je een gemeenschappelijk belang: winst maken. Ieder jaar ligt de jaarrekening op tafel. Hoe heeft de organisatie gepresteerd? Maandelijks worden de omzetdoelen in de gaten gehouden en bijgesteld. De focus is bepaald. En zo groeien ondernemingen uit tot grote organisaties waar medewerkers elkaar nauwelijks kennen bij naam. Hoe is het gesteld met de menselijke maat in organisaties?

Is er nog contact?

Thuiswerken is inmiddels norm. Medewerkers zijn soms al een jaar niet meer op kantoor geweest en het contact met collega’s heeft zich verplaatst naar online meetings. We varen mee op de digitale mogelijkheden, maar waar is het werkelijke contact gebleven? Het gesprek bij de koffiemachine? Een vrijdagmiddagborrel die zich verplaatst naar het terras? Een ‘hoe gaat het?’ aan een collega in een moeilijke thuissituatie.

Zien we door het filter van wetgeving de uniciteit van individuen en situaties nog?

Het filter van wetgeving

Waar medewerkers worden ingezet om het winstoogpunt te behalen voor de organisatie, gaat dit ten koste van de menselijke maat. En we zien het niet alleen gebeuren in organisaties. Onze maatschappij leeft op regel- en wetgeving. Een gestructureerde formule die precies vertelt hoe te handelen in welke situatie. De valkuil? We zien door het filter van wetgeving de uniciteit van individuen en situaties niet meer. Kijken we nog vanuit ons hart naar situaties en durven we daarbij af te wijken van de procedures?

Wat is de menselijke maat? 

Heel simpel gezegd vertelt de menselijke maat hoe we met elkaar omgaan. Kunnen we de mens nog zien, of zien we vooral procedures en regelgeving? Als mens hebben we een gemeenschappelijk verlangen. We willen allemaal graag gezien en gewaardeerd worden. We willen leiderschap over ons leven, eigen keuzes kunnen maken en de ruimte ervaren om onszelf te kunnen zijn. Waar regelgeving overheerst, gaat dit ten koste van de menselijke maat.

Verbinding is het sleutelwoord.

Verbinding

Organisaties vragen om transitie. Zelfsturende teams moeten bevorderen dat medewerkers eigenaarschap nemen over hun functie. Er is behoefte aan creativiteit, leiderschap en betrokkenheid. Maar hoe maak je als organisatie van een groep medewerkers een team dat elkaar ondersteunt en bekrachtigt? Verbinding is wat ons betreft het sleutelwoord. Een gemeenschappelijk doel waar medewerkers zich mee willen verbinden. Dit is de missie of visie van de organisatie. Een missie, of visie die vaak uit het oog wordt verloren wanneer de focus gaat naar het winstoogmerk.

Daar waar verbinding is op de werkvloer, hebben medewerkers hart voor de organisatie en elkaar. Met als gevolg een goede samenwerking, vertrouwen, autonomie en open communicatie. Vanuit deze cultuur wordt op een duurzame manier, de meest succesvolle resultaten behaald.

FlowMasters ondersteunt organisaties die de menselijke maat terug willen brengen op de werkvloer. Wij begeleiden teams naar een hoger plan en ondersteunen organisaties bij het creëren van een stevig fundament dat wordt gedragen door teams en individuen. Onze aanpak is wiskundig concreet, altijd helder en meetbaar in resultaat.

Lees meer over Teamontwikkeling